Liên hệ để được tư vấn

0981002200

B1-2 Lô 7, Số 165 đường 29/3

B1-2 Lô 7, Số 165 đường 29/3 Khu hàng dừa Đảo VIP Hòa Xuân

B1.11 Lô 67 Đảo VIP Hòa Xuân

B1.11 Lô 67 Trung Lương 11 Hướng Tây Bắc Đảo VIP Hòa Xuân

B1-17 Lô 37 Đường 29/3

B1-17 Lô 37 Đường 29/3 khu vực Hàng Dừa Đảo VIP Hòa Xuân

B1-15 Lô 37 Đảo VIP đường Trung Lương 14

B1-15 Lô 37 Đảo VIP đường Trung Lương 14

B1-16 Lô 69 - 70

B1-16 Lô 69, 70 Đường 29/3 Hàng dừa Đảo VIP Hòa Xuân

B1-13 Lô 18 Trung Lương 12

B1.13 Lô 78 Trung Lương 12 Hướng Tây Bắc

Lô 27 B1-4 Đường Hàng dừa đảo VIP Hòa Xuân

Lô 27 B1-4 Đường Hàng dừa đảo VIP Hòa Xuân

Lô 42 B1-6 Đảo VIP Hòa Xuân Đà Nẵng

Lô 42 B1-6 Đảo VIP Hòa Xuân Đà Nẵng

Biệt thự, B2-19, Lô 17 Đảo VIP Hòa Xuân giá tốt

Biệt thự, B2-19, Lô 17 Đảo VIP Hòa Xuân giá tốt