Liên hệ để được tư vấn

0981002200

B1-5 Lô 24 đường Trung Lương 15

B1-5 Lô 24 đường Trung Lương 15 Đảo VIP Hòa Xuân

Lô 64 B1-3 đảo VIP Hòa Xuân

Lô 64 B1-3 đảo VIP Hòa Xuân

Đảo VIP Lô 54 B1.3

Lô 54 B1-3 giá 4 tỷ 450 triệu Đảo VIP Hòa Xuân

Hai lô cặp 45,46 Block B1-13 đảo VIP Hòa Xuân

Hai lô cặp 45,46 Block B1-13 đảo VIP Hòa Xuân