Liên hệ để được tư vấn

0981002200

Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 đến 2024

Số: 07/2021/QĐ-UBND ký ngày ngày 27 tháng 03 năm 2021 quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất Đà Nẵng mới nhất theo quyết định số: 07/2021/QĐ-UBND ký ngày ngày 27 tháng 03 năm 2021

 

Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý


Hãy bấm gọi ngay!

Miễn phí ký gửi

Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”

Làng châu âu