Liên hệ để được tư vấn

0981002200

  B1-61 lô 88 đường Lê Quảng Chí

  B1-61 lô 88 đường Lê Quảng Chí

  B1-94 Lô 1 Lô góc Lê Quảng Chí

  B1-94 Lô 1 Lô góc Lê Quảng Chí - Vũ Xuân Thiều

  B1-148 Lô 26-27 đường Cồn Dầu 12

  B1-148 Lô 26-27 đường Cồn Dầu 12

  B1-29 Lô 29 đường 29/3

  B1-29 Lô 29 đường 29/3 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

  B1-70 Lô 34 góc đường 29 tháng 3 và Vũ Đình Liên

  B1-70 Lô 34 góc đường 29 tháng 3 và Vũ Đình Liên

  B1-46 Lô 4 đường 29 tháng 3

  B1-46 Lô 4 đường 29 tháng 3 Hòa Xuân

  B1-48 Lô 66 đường 29 tháng 3

  B1-48 Lô 66 đường 29 tháng 3 Hòa Xuân

  B1-136 lô 66 Cồn Dầu 16

  B1-136 lô 66 Cồn Dầu 16 khu đô thị Nam Nguyễn Tri Phương

  B1-68 lô 50 Hòa Xuân mở rộng đường Lê Ấm

  B1-68 lô 50 Hòa Xuân mở rộng đường Lê Ấm

  B1-96 lô 57 đường Thanh Lương 19

  B1-96 lô 57 đường Thanh Lương 19 , nam Nguyễn Tri Phương

  B1-47 Hà Bồng

  B1-47 Hà Bồng đối lưng đường 29/3